Vrh U3 - narozen 22.2.2022
 

7.Xiro Laty Mery, CZ.JPG
6.GR Art of Feline Eternity.jpg
Otec

Xiro Laty Mery, CZ

SBI b 21

Matka

GR*Art of Feline Eternity

SBI n

Příbuznost: 0,75% v 9 generaci

Koťátka z vrhu:

 1. Uges

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI n sealová s odznaky

 • Kvalita: pet

 • Stav: rezervace

2. Ukani

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI b čokoládová s odznaky

 • Kvalita: ?

 • Stav: rezervace

3. Unalla

4. Unsu             

 • Pohlaví: kočička

 • Barva: SBI n  sealová s odznaky

 • Kvalita: chov

 • Stav: rezervace

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI n sealová s odznaky

 • Kvalita: pet 

 • Stav: rezervace              

5. Uni

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI a 21 modrá s odznaky  s kresbou

 • Kvalita: ?

 • Stav: rezervace

Fotogalerie vrhu U3

Vrh U3.jpg
IMG_1752.JPG
IMG_1764.JPG
IMG_1772.JPG
IMG_1793.JPG
IMG_1813.JPG

Vrh V3 - narozen 3.3.2022

8.Ganord Laty Mery, CZ.jpg

Otec

Ganord Laty Mery, CZ

SBI b

Goldenseal Mocha Cream.jpg

Matka

Goldenseal Mocha Cream*US

SBI h

Příbuznost: 2,62% v 9 generaci

Koťátka z vrhu:

1. Va-Mun

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI e krémová s odznaky

 • Kvalita: ?

 • Stav: rezervace

2. Vanida Tansid

 • Pohlaví: kočička

 • Barva: SBI h čokoládově želvovinová s odznaky

 • Kvalita: ?

 • Stav: rezervace

3. Ver-Medjat

 • Pohlaví: kočička

 • Barva: SBI c lilová s odznaky

 • Kvalita: ?

 • Stav: rezervace

Fotogalerie vrhu V3

IMG_1825.JPG
IMG_1843.JPG
IMG_1850.JPG

Vrh W3 - narozen 18.4.2022

GR Art of Feline J´adore.JPG

Otec

GR*Art of Feline J´adore

SBI a

Alexandria Laty Mery, CZ (2).JPG

Matka

Alexandria Laty Mery, CZ

SBI c 21

Příbuznost: 0,63 % v 9. generaci

Koťátka z vrhu:

Wadjmose

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI a (21) modrá s odznaky (s kresbou?)

 • Kvalita: ?

 • Stav: option

Wahibra

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI a (21) modrá s odznaky (s kresbou?)

 • Kvalita: ?

 • Stav: option

Weneg

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI a (21) modrá s odznaky (s kresbou?)

 • Kvalita: ?

 • Stav:

Whakaari

 • Pohlaví: kocourek

 • Barva: SBI a (21) modrá s odznaky (s kresbou?)

 • Kvalita: ?

 • Stav: option

Fotogalerie vrhu W3

Vrh W3.jpg
Vrh W3 (2).jpg